Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.6. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr LIX/781/22 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi na dz. 1243 w m-ci Ustrzyki Dolne wraz z kanalizacją deszczową",

LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych