Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.5. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr LVIII/763/22 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych",

LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych