Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Działkowej",

LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych