Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.12. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LIII/706/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzegi Dolne, gmina Ustrzyki Dolne.

LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych