Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Łobozew Górny, Brzegi Dolne - Laworta wraz z miejscami postojowymi oraz budowa parkingu przy ul. Korczaka i ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych",

LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych