Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Jałowe, na odcinku Ropienka Górna-Leszczowate, w Krościenku oraz na ul. Bieszczadzkiej w Ustrzykach D.”,

LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne