Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne