Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

8.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych",

XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych