Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

3.30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Równia, oznaczonej numerami działek 182/1 i 182/2,

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych