Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

3.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok dotyczących zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne".

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych