Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.13. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły artystycznej - Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych

XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych