Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko”,

XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych