Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2020-01-09 08:00
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2.Przyjęcie porządku obrad
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
4.Informacja Burmistrza nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
5.Procedura uchwalenia Budżetu Gminy:
5.1.Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
5.2.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
5.3.Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej
5.4.Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Komisji
5.5.Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej
5.6.Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
5.7.Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza
WNIOSEK FORMALNY: autopoprawka nr 1
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: autopoprawka nr 2
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: autopoprawka nr 3
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.8.Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
WNIOSEK FORMALNY: 15 minutowa przerwa
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
6.Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
6.1.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
6.2.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
6.3.w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2020 roku
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
6.4.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2020 rok
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
7.Interpelacje i zapytania radnych
8.Sprawy różne
9.Zakończenie obrad