Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2019-12-30 09:00
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2.Przyjęcie porządku obrad
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (35.71%)
(5)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad
ODRZUCONO
ZA (42.86%)
(6)
PRZECIW (57.14%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
5.1.w sprawie odwołania Pana Piotra Mazura z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(9)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (33.33%)
(5)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.2.w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Dziwisza z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.3.w sprawie odwołania Pani Bożeny Bałkoty z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (26.67%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.4.w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Dziwisza z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(9)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (33.33%)
(5)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.5.w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Henryka Tymejczyka z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Nieruchomości, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
5.6.w sprawie odwołania Pana Jana Kniaziowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Komunalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.7.w sprawie odwołania Pana Ryszarda Lawrenca z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Komunalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.8.w sprawie odwołania Pana Ryszarda Lawrenca z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.9.w sprawie odwołania Pana Henryka Tymejczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.10.w sprawie odwołania Pana Piotra Mazura z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Budżetu i Finansów
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(9)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.11.w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Anny Buczek
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Bożeny Bałkoty
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Marka Dziwisza
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (46.67%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Juliana Czarneckiego
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Marka Dziwisza
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Anny Buczek
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Juliana Czarneckiego
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Piotra Mazura
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Bogdana Kwaśnika
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Bożeny Bałkoty
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Anny Buczek
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Arkadiusza Lupy
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Juliana Czarneckiego
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Bogdana Kwaśnika
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Ryszarda Lawrenca
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Marka Dziwisza
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Henryka Tymejczyka
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Piotra Mazura
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Jana Kniaziowskiego
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Henryka Tymejczyka
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Jana Kniaziowskiego
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Ryszarda Lawrenca
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.12.w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Bogdana Kwaśnika
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.13.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (46.67%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.14.w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Ustrzyk Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.15.w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.16.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Moczary, gmina Ustrzyki Dolne, będących własnością Skarbu Państwa
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.17.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.18.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/155/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.19.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/154/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.20.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.21.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.22.w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
6.Interpelacje i zapytania radnych
7.Sprawy różne
8.Zakończenie obrad