Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2019-12-17 09:00
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2.Przyjęcie porządku obrad
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 5.2
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Debata nt. turystyki w Gminie Ustrzyki Dolne
3.1.Prezentacja Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji nt. turystyki w regionie
3.2.Dyskusja
4.Debata nt. oświaty w Gminie Ustrzyki Dolne
4.1.Prezentacja Dyrektora Centrum Usług Wspólnych nt. problemów dotyczących oświaty
4.2.Dyskusja
5.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
5.1.w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łodynie
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.2.w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łobozewie
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.3.w sprawie zmiany zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.w sprawie zmiany szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.5.w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/179/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzania ścieków
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.85%)
(7)
PRZECIW (46.15%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.6.w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
6.Interpelacje i zapytania radnych
7.Sprawy różne
WNIOSEK FORMALNY: zmiana w porządku obrad - wprowadzenie punktu Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie prośby Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć z religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(8)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (25%)
(3)
szczegóły głosowania
8.Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie prośby Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć z religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (25%)
(3)
szczegóły głosowania
9.Zakończenie obrad