Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2024-05-06 12:00
I sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
2.Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
3.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
3.1.podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
WNIOSEK FORMALNY: o powołanie Czesława Urbana na członka Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: o powołanie Pawła Sykałę na członka Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: o powołanie Jana Fedczaka na członka Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.2.przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
3.3.odczytanie Protokołu Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
3.4.podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych.