Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2024-02-23 08:00
LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
3.1.w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu dla inicjatywy utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.2.w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla decyzji z dnia 8 stycznia 2024 r. podjętej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie wyłączenia lub ograniczenia na pół roku wycinki drzew na terenie dziesięciu lokalizacji w Polsce, w tym także na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.3.w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających.
WNIOSEK FORMALNY: o powołanie Ryszarda Lawrenca na zastepcę przewodniczącą zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów w wyborach uzupełniających do Sadu Rejonowego w Lesku na ławników sądowych.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: o powołanie Czesława Urbana na członka zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Lesku na ławników sądowych.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Zakończenie obrad.