Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2023-09-28 08:00
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXXI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi...
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej...
ODRZUCONO
ZA (33.33%)
(5)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
5.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
5.1.w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Miejskiego Klubu Sportowego Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
5.2.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. „Opracowanie PT – Budowa drogi w m-ci Ustrzyki Dolne – dz.373/2, 373/4,374, 375, 386/3”.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.3.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Ustrzyki 481.12.pdf
5.6.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Ustrzyki 378.4.pdf
5.7.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
2369.3.pdf
5.8.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Dźwiniacz Dolny nieruchomości mienia komunalnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Interpelacja i zapytania radnych.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie obrad.