Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2018-12-20 14:30
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej
2.Przyjecie porządku obrad
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
3.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
6.Informacja Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystki i Promocji w zakresie turystyki w Gminie Ustrzyki Dolne
7.Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
7.1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.2.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok w zakresie ubezpieczenia majątku
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.3.w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.4.w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.5.w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.6.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
7.7.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.8.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.9.w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
WNIOSEK FORMALNY: Wprowadzenie przerwy
ODRZUCONO
ZA (40%)
(6)
PRZECIW (60%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny w sprawie przyjęcia propozycji składu komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Głosowanie radnych
WNIOSEK FORMALNY: Komisja skarg, wniosków i petycji - Marek Dziwisz
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja skarg, wniosków i petycji - Bogdan Kwaśnik
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja skarg, wniosków i petycji - Czesław Urban
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja skarg, wniosków i petycji - Leokadia Bis
ODRZUCONO
ZA (33.33%)
(5)
PRZECIW (60%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja ds. komunalnych - Jan Kniaziowski
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja ds. komunalnych - Ryszard Lawrenc
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja ds. komunalnych - Leokadia Bis
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja ds. komunalnych - Artur Bobrecki
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego - Henryk Tymejczyk
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego - Jan Kniaziowski
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego - Artur Bobrecki
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego - Renata Wolańska
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw wsi - Piotr Mazur
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw wsi - Marek Dziwisz
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw wsi - Henryk Tymejczyk
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw wsi - Magdalena Kulka
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury - Bogdan Kwaśnik
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury - Bożena Bałkota
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury - Anna Buczek
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury - Arkadiusz Lupa
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury - Czesław Urban
ODRZUCONO
ZA (40%)
(6)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisji do spraw budżetu i finansów - Anna Buczek
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisji do spraw budżetu i finansów - Piotr Mazur
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw budżetu i finansów - Leokadia Bis
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw budżetu i finansów - Arkadiusz Lupa
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia - Ryszard Lawrenc
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia - Henryk Tymejczyk
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia - Magdalena Kulka
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Komisja do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia - Renata Wolańska
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
7.10.w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Marka Dziwisza na Przewodniczącego Komisji skarg wniosków i petycji
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Bogdana Kwaśnika na Wiceprzewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(9)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Czesława Urbana na Wiceprzewodniczącego Komisji skarg wniosków i petycji
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Jana Kniaziowskiego na Przewodniczącego Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Artura Bobreckiego na Przewodniczącego Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
ODRZUCONO
ZA (40%)
(6)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Ryszarda Lawrenca na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (28.57%)
(4)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Artura Bobreckiego na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
ODRZUCONO
ZA (33.33%)
(5)
PRZECIW (60%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Henryka Tymejczyka na Przewodniczącego Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (26.67%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Artura Bobreckiego na Przewodniczącego Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego
ODRZUCONO
ZA (33.33%)
(5)
PRZECIW (60%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Jana Kniaziowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Piotra Mazura na Przewodniczącego Komisji do spraw wsi
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Marka Dziwisza na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw wsi
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Bogdana Kwaśnika na Przewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pani Bożeny Bałkoty na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Arkadiusza Lupy na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury
ODRZUCONO
ZA (40%)
(6)
PRZECIW (46.67%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pani Anny Buczek na Przewodniczącego Komisji do spraw budżetu i finansów
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Piotra Mazura na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw budżetu i finansów
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (26.67%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Ryszarda Lawrenca na Przewodniczącego Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie powołania Pana Henryka Tymejczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Przerwa 5 minut
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
7.11.w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015 – 2020
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(9)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
7.12.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr II/14/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
8.Interpelacje i zapytania radnych
9.Sprawy różne
10.Zakończenie obrad

 Informacja:  w dniu 5 grudnia 2018 r. Wojewoda Podkarpacki opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Uchwałę Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne.