Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2023-01-05 09:00
LXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Prezentacja uchwał. Opnie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
3.1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Zakończenie obrad.