Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2022-03-11 08:00
LI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
1.Otwarcie LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie porządku obrad
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
2.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
2.1.w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Projekt uchwały
2.2.w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Projekt uchwały
2.3.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Projekt uchwały
3.Zakończenie obrad.