Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2018-11-22 10:00
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej.
2.Wniosek formalny Burmistrza
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Wniosek formalny Radnego Pana Czesława Urbana
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (40%)
(6)
PRZECIW (60%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
5.1.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.2.Uchwała w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.3.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
5.5.Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.6.Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.8.Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.