Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-09-18, 09:20 3.6. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2020 r.
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 09:17 3.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 09:07 3.4. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 09:00 3.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:59 3.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:57 3.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne - budowa i przebudowa drogi gminnej nr 11833R w m-ci Stańkowa
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:54 2. Przyjęcie porządku obrad
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:53 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - zmiana kolejności projektów uchwał
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 3.13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 3.11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:51 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 3.10
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:51 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 3.9
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:50 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 3.5
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:29 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-08-20, 10:05 4.22. w sprawie zmiany Uchwały nr V/57/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 10:03 4.21. w sprawie utworzenia Zespółu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 10:00 4.20. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 09:56 4.19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2019-08-20, 09:54 4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
9
2
2
szczegóły głosowania
2019-08-20, 09:42 4.17. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:56 4.16. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:51 4.15. w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z Gmina Potęgowo
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:45 4.14. w sprawie likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:43 4.13. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:40 4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:38 4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Bandrów Narodowy
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:36 4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Łobozew Górny
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:35 4.9. w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości oznaczonej numerem działki 1326/2
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:32 4.8. w sprawie przystąpienia do procedury ustalenia i zmiany granic wsi i sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:28 4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. "Propagowanie łaczności internetowej w społecznościach lokalnych - Wifi4EU"
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
8
5
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:25 4.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych"
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:23 4.5. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:20 4.4. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:18 4.3. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:15 4.2. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu "Akademia Bieszczadzkiego Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:14 4.1. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Akademia Bieszczadzkiego Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:08 2. Przyjęcie porządku obrad.
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie punktu pn. Sprawozdanie Burmistrza Ustrzyk Dolnych za okres międzysesyjny
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-07-02, 08:21 3.1. w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych.
XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-07-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-07-02, 08:06 2. Przyjęcie porządku obrad.
XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-07-02
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-06-19, 15:09 7.7. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze krajowej 84 Sanok – Lesko – Krościenko Granica Państwa w miejscowości Krościenko dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-06-19, 15:07 7.6. w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z miastem Fil'akovo na Słowacji
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-06-19, 15:03 7.5. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ODRZUCONO
6
9
0
szczegóły głosowania
2019-06-19, 14:58 7.4. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Równia, oznaczonej numerami działek 182/1 i 182/2 .
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-06-19, 14:52 7.3. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-06-19, 14:50 Głosowanie - wniosek formalny
sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-06-19, 14:46 7.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaroawania tych odpadów
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
8
1
6
szczegóły głosowania
2019-06-19, 14:41 7.1. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustrzyki Dolne
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
8
1
6
szczegóły głosowania
2019-06-19, 13:55 6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ODRZUCONO
7
6
2
szczegóły głosowania