Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-02, 11:06 4.2. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:34 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:26 4.1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:23 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia porządku obrad
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:22 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany w nazwie uchwały 4.27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:21 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany w nazwie uchwały 4.4
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:17 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia zmian w nazwach uchwał
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:45 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:40 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:39 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:38 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:35 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:33 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:32 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:31 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:30 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:28 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 4.2
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:26 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 4.1
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy i udostępnienia wniosku
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 30 minut przerwy
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:10 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:09 2. Przyjęcie porządku obrad
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia przed punktem 4.1 dwóch projektów uchwał w sprawie odwołania i powołania wiceprzewodniczących
ZATWIERDZONO
8
6
1
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania punktu 4.12 z porządku obrad
ZATWIERDZONO
12
1
2
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w punkcie 4.22
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w punkcie 4.21
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-10-30, 11:41 4.25. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:35 4.24. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w Ustrzykach Dolnych
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:31 4.23. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na wydatki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. 29 Listopada 22 w Ustrzykach Dolnych"
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:28 4.22. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata.
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:25 4.21. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/193/19 z dnia 4 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata.
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:21 4.20. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:19 4.19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:15 4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:00 4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2019-10-30, 10:44 4.16. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. Nr V/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 10:33 4.15. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Dzieje nieba i ziemi – utworzenie Bieszczadzkiej Akademii dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy"
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 10:29 4.14. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Poszukiwanie źródeł wód termalnych na terenie gminy Ustrzyki”,
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 10:09 4.13. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna”
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 10:07 4.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w m-ci Stańkowa”
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 10:04 4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ODRZUCONO
6
7
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 09:59 Głosowanie - wniosek formalny
zakończenie dyskusji i przejście do głosowania
ZATWIERDZONO
6
3
4
szczegóły głosowania
2019-10-30, 09:27 4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 09:21 4.9. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Hoszowczyk dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2019-10-30, 09:10 4.8. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Brzegi Dolne
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 09:08 4.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 08:50 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2019-10-30, 08:49 4.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 08:46 4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Zawadka nieruchomości mienia komunalnego
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 08:44 4.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania