Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-10-27, 11:51 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia zmiany zapisu dla nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 97/31, 97/32, 97/33, 97/34 położonych w Liskowatym z terenu rolnego na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i usług
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:45 4.8. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:42 4.7. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:37 4.6. w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:33 4.5. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Łodynie, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:31 4.4. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Łobozewie Dolnym, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:27 4.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020.
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:25 4.2. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/362/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:20 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:59 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:56 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:47 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:22 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 20 minut przerwy
ZATWIERDZONO
9
6
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:18 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu nr 5.3
ZATWIERDZONO
8
7
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu nr 4
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły artystycznej - Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
test
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-10-22, 15:44 1. Głosowanie testowe 1
test z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
9
0
0
szczegóły głosowania
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-09-29, 11:02 4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020.
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:58 4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:55 4.8. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:49 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:44 4.7. w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:40 4.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:36 4.5. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:33 4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:30 4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko”,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:27 4.2. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2021 r.,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:23 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:16 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:15 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:12 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały z punktu 4.10
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały z punktu 4.7
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-09-11, 10:41 4.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
8
1
4
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:37 4.7. w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą "Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne",
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:34 4.6. w sprawie uchwalenia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne",
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:31 4.5. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ustrzykach Dolnych i nadania jej statutu,
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:28 4.4. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Wojtkowa,
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:25 4.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brelików nieruchomości mienia komunalnego,
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:22 4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Gombrowicza",
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:19 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:09 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:08 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.
ZATWIERDZONO
10
1
3
szczegóły głosowania
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-08-25, 13:51 4.13. w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ODRZUCONO
5
5
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:47 4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020.
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:43 4.11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:42 4.10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:40 4.9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania