Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-04-16, 09:30 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 22 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:29 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 21 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
9
4
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:04 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 20 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
10
4
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:03 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 19 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
10
4
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:02 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 18 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:01 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 17 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:00 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 16 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:58 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 15 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
10
2
2
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:56 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 14 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:54 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 13 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:53 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 12 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 11 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:51 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 10 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:50 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 9 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:49 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 8 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:48 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 7 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:46 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 6 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:44 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 5 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:43 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 4 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:42 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 3 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:40 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 2 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:39 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 1 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:17 5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-04-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:11 3. Przyjecie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-04-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:10 2. Przyjecie porządku obrad
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-04-16
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia drugiej autopoprawki do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia pierwszej autopoprawki do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcia punktu 6 ,,Dyskusja nt. ochrony zdrowia na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne''
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-03-25, 09:20 5.10. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-03-25, 09:19 5.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne,
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-03-25, 09:15 5.8. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 09:12 5.7. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:57 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy.
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:56 5.6. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.81.2019 z dnia 7 marca 2019 r.
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
10
0
4
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:52 5.5. w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/Rz 1185/18
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:46 5.4. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:43 5.3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:40 5.2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:38 5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:31 4. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
10
2
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:11 3. Przyjęcie protokolu z VII sesji Rady Miejskiej
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:10 2. Przyjecie porządku obrad
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad.
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad.
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad.
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad.
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-02-26, 09:08 4.37. W sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zawarcia porozumienia Gminy Ustrzyki Dolne z Powiatem Bieszczadzkim w sprawie założenia i prowadzenia publicznej szkoły mistrzostwa sportowego w Ustrzykach Dolnych, której prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Bieszczadzkiego
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2019-02-26, 09:05 4.36. W sprawie zmiany uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok,
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-02-26, 09:03 4.35. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-02-26, 09:00 4.34. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/510/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawadka
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20