Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

3.2. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Ustrzyki Dolne, oznaczonej numerem działki 1682/15,

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych