Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2021-04-27 09:00
XL sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
1.Otwarcie XL nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
3.1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.2.w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/454/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Zakończenie obrad.