Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2019-11-25 09:00
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2.Przyjęcie porządku obrad
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w punkcie 4.21
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w punkcie 4.22
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania punktu 4.12 z porządku obrad
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia przed punktem 4.1 dwóch projektów uchwał w sprawie odwołania i powołania wiceprzewodniczących
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 30 minut przerwy
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Protokół sesja XVI
4.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy i udostępnienia wniosku
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 4.1
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 4.2
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia zmian w nazwach uchwał
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany w nazwie uchwały 4.4
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany w nazwie uchwały 4.27
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie przyjęcia porządku obrad
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.1.w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.3.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ODRZUCONO
ZA (50%)
(5)
PRZECIW (50%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.4.w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.6.w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia – Dzienny Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.7.w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.8.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/343/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.9.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „Senior +” w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.10.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.11.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.12.w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 30 minut przerwy
ODRZUCONO
ZA (42.86%)
(6)
PRZECIW (57.14%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.13.w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.14.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej na terenie Ustrzyk Dolnych (ul. Nadgórna)
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.15.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne (Ustjanowa Górna)
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.16.w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.17.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2020
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.18.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - zmiana”
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.19.w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej i zasad jej poboru
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.20.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.21.w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
WNIOSEK FORMALNY: usunięcie w par. 11 pkt 8. Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie
ODRZUCONO
ZA (30.77%)
(4)
PRZECIW (61.54%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: zwiększenie w par. 17 pkt 3 kwotę z 30000 zł na 40000 zł
ODRZUCONO
ZA (30.77%)
(4)
PRZECIW (61.54%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty 5000 zł z Turystyki na Ochronę Zwierząt Bezdomnych
ODRZUCONO
ZA (30.77%)
(4)
PRZECIW (61.54%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zamknięcia dyskusji i przejścia do głosowania
ZATWIERDZONO
ZA (69.23%)
(9)
PRZECIW (30.77%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (76.92%)
(10)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.22.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania bieżącego projektu uchwały
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.23.w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XIV/179/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (38.46%)
(5)
PRZECIW (46.15%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.24.w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.25.w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 4.25
ODRZUCONO
ZA (38.46%)
(5)
PRZECIW (61.54%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 4.26
ODRZUCONO
ZA (30.77%)
(4)
PRZECIW (69.23%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 30 minut przerwy
ODRZUCONO
ZA (38.46%)
(5)
PRZECIW (61.54%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania
ZATWIERDZONO
ZA (61.54%)
(8)
PRZECIW (38.46%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad punktów nr 4.25
ODRZUCONO
ZA (38.46%)
(5)
PRZECIW (61.54%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (69.23%)
(9)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (23.08%)
(3)
szczegóły głosowania
4.26.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(8)
PRZECIW (16.67%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (16.67%)
(2)
szczegóły głosowania
4.27.w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (25%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.28.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (25%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.29.w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.30.i innych uchwał
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.Interpelacje i zapytania radnych
6.Sprawy różne
7.Zakończenie obrad