Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Posiedzenia komisji

Data posiedzenia Miejsce Informacje
2019-05-17
14:00
<p> </p>
2019-03-14
14:00
<p> </p>
2019-02-21
14:00
<p>&nbsp;</p>


Stanowiska komisji / Kadencja 2018-2023

Posiedzenie sesji / punkt obrad Stanowisko
2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.21. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/193/19 z dnia 4 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata.
OPINIA POZYTYWNA
2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Zawadka nieruchomości mienia komunalnego
OPINIA POZYTYWNA
2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
OPINIA POZYTYWNA
2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.3. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
OPINIA POZYTYWNA
2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.13. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
OPINIA POZYTYWNA
2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Bandrów Narodowy
OPINIA POZYTYWNA
2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Łobozew Górny
OPINIA POZYTYWNA
2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.8. w sprawie przystąpienia do procedury ustalenia i zmiany granic wsi i sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
OPINIA POZYTYWNA
2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.9. w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości oznaczonej numerem działki 1326/2
OPINIA POZYTYWNA