Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Posiedzenia komisji

Data posiedzenia Miejsce Informacje
2019-05-16
14:00
<p>&nbsp;</p>


Stanowiska komisji / Kadencja 2018-2023

Posiedzenie sesji / punkt obrad Stanowisko
2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
OPINIA POZYTYWNA
2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.1. w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
OPINIA POZYTYWNA
2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.17. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.8. w sprawie przystąpienia do procedury ustalenia i zmiany granic wsi i sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
OPINIA POZYTYWNA